Högre officerare tränade försvar av norra Skandinavien

19 oktober 2017

Officerare som studerar vid Högre stabsofficersutbildningen (HSU) var på fältövning i Nordkalotten förra veckan. Syftet var att öka deras förståelse för norra Skandinaviens militärstrategiska miljö och förutsättningar för strid.

Nordkalotten är området i norr där Sveriges, Norges och Finlands gränser möts vid Barents hav. Det är ett viktigt säkerhetspolitiskt område av flera anledningar. Dels finns militära intressen i Arktisområdet, med Rysslands viktiga ubåtsbas som sedan länge finns i Murmansk. Dels finns ekonomiska intressen: i takt med att Nordpolens is smälter kan nya arktiska oljefält öppnas.

När isarna smält tillräckligt mycket kan dessutom en ny handelsväg mellan Kina och Europa dras genom Arktis, som vore mycket effektivare än nuvarande rutt genom Suez-kanalen. Att den arktiska regionen dessutom har otydliga nationsgränser kan bädda för framtida instabilitet i regionen.

Veckolång fältövning för officerare

Officerarna som studerar vid HSU inledde resan i norska Tromsö under söndagen, och flera stopp gjordes på vägen mot svenska Luleå där resan avslutades på fredagen. Deltagarna hade förberett seminarier kring Nordkalottens militärstrategiska vikt och de historiska och kulturella förutsättningar som finns i gränsområdet.

Flera praktiska scenarier diskuterades – varav ett hybridkrigsscenario, men även öppet angrepp.

Ulf Högström, överstelöjtnant och huvudlärare i marktaktik, berättar om resan:

– När våra officerare ska planera strid i norra Sverige är det viktigt att förstå klimat och de stora avstånden som finns. Många har inte varit i norra Sverige och saknar kunskap om de särskilda miljöförhållanden som råder där, och hur miljön påverkar den operativa förmågan. Därför har det varit viktigt för oss att åka dit.

­­­­­­­­­­­­­­­­Major Mikael Engdahl är en av kursdeltagarna som deltog i övningen.

– De diskussioner som genomfördes under övningen har utvecklat min kunskap om Nordkalottens militärstrategiska och operativa utmaningar. Det nordiska samarbetet som pågår måste bibehållas och stärkas, det ligger tydligt i allas intresse. Jag är positivt överraskad hur utbrett det civil-militära samarbetet fungerade.

Seminarium i naturen

Aitikgruvan i Gällivare är en av Europas största koppargruvor, och en viktig militärstrategisk plats.

Kursdeltagare håller seminarium om miljön

Stefan Haarala är HSU-kursdeltagare med ursprung i Norrland. Här står gruppen vid hans släktgård vid Torneälven. Under lapplandskriget 1944 samlade Stefans farfar en lokalmilis som rodde över Torne älv och gjorde ett eldöverfall mot tyskarna i Finland, berättar han.