Högtidlig avslutning för Stabsutbildningen 2016-17

21 juni 2017

Idag hölls avslutningsceremonin i Engelbrektskyrkan för de 61 kaptener som läst Försvarshögskolans tio månader långa Stabsutbildning (SU) 2016-17. Kaptenerna blir nu behöriga att befordras till graden major respektive örlogskapten av sina hemmaförband.

Avslutningsceremonin leddes av överstelöjtnant Jörgen Rosén, programansvarig för SU.

Vicerektor Ewa Skoog Haslum talade inför åhörarna, och var stolt över de studerandes höga studieresultat och det starka kamratstöd de visat varandra under den långa utbildningen. Tillsammans med övlt. Per Eliasson delade vicerektor sedan ut utbildningsintygen till kaptenerna. Alla kursens 61 studerande blev godkända.

Stipendier från H.M. Konungens militärfond delades ut till studerande som uppvisat goda studieresultat, utvecklats mycket under utbildningen, bidragit till hela avdelningens utveckling samt varit en god kamrat.

Utmärkelsen "Årets lärare" delades ut av studenterna själva, i år gick priset till övlt. Per Eliasson.

Efter en betraktelse av skolpastor Kristina Ljunggren spelade Karlbergs musikkår psalmen Den blomstertid nu kommer och Nationalsången som avslutning. De studerande och anhöriga bjöds sedan in till mingel på Försvarshögskolan.