Kursdeltagare övar kris i Frankrike

17 mars 2017

Svenska kursdeltagare på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar övar just nu krishantering på franska Försvarshögskolan École Militaire.

Övningsscenariot är ett bombattentat som utspelar sig i Marseille och övningen genomförs i anläggningen där franska myndigheter normalt övar. De svenska deltagarna får spela olika franska aktörer och de ska bland annat genomföra en presskonferens.

Övningen är ett första steg mot ett möjligt samarbete mellan IHT, Institutet för högre totalförsvarsutbildning, vid Försvarshögskolan och institutet INHESJ, Institutet för högre nationella säkerhetsstudier, som utbildar i samhällets säkerhet.

– Det här är ett viktigt samarbete för oss. Man har varit mycket öppna och generösa med att dela med sig av erfarenheter och lärdomar från de tragiska terroristattentat landet upplevt. Åtgärder mot radikalisering, terrorism och de hotbilder som följer av det står högst upp på dagordningen i Frankrike, säger Lars Hedström chef på IHT vid Försvarshögskolan.

Kontakt vid frågor:

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se