Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

19 januari 2017

Vem blev officer när den svenska flottan expanderade kraftigt på 1500-talet och vilka egenskaper var viktiga för att bli ett bra befäl? En ny avhandling i historia studerar den svenska flottans befäl under 100 år.

Ingvar Sjöblom är FD i historia, forskare och adjunkt vid den militärvetenskapliga institutionen och sektionen för gemensamma operationer där han undervisar i krigsvetenskap och irreguljär krigföring vid Försvarshögskolan. Han disputerade vid Stockholms universitet 13 januari på avhandlingen "Svenska sjöofficerare under 1500-talet", militärhistorisk forskning om en period i svensk historia då flottan växer kraftigt.

Flottans militära ledare under 1500-talet.

Den svenska flottan expanderade kraftigt under 1500-talet. De större fartygen kunde ha hundratals personer ombord. Där fanns infanterister, artillerister och sjöfolk - men vem blev fartygschef?

Den här komplexa organisationen speglar den svenska tidigmoderna statens framväxt. Huvudfokus i Ingvar Sjöbloms forskning ligger på att studera den här framväxande gruppen av sjöofficerare utifrån ett organisations-, ledarskaps- och kompetensperspektiv. Vilka var de, från vilka samhällskikt kom de och vilka egenskaper var viktiga för en sjöofficer på 1500-talet.

Kontakt:

Ingvar Sjöblom
Fo-företr Targeting
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

ingvar.sjoblom [at] fhs.se