Ny bok om det politiska läget och Hamas styre på Gazaremsan

14 februari 2017

Försvarshögskolans forskare Björn Brenner har tillbringat långa perioder i ett flyktingläger på Gazaremsan och studerat vad Hamas styre inneburit för de boende där. I en ny bok berättar han om det politiska läget i Gaza och hur islamistgruppen kommit att styra över det hårt prövade området.

Efter Hamas seger i de palestinska parlamentsvalen 2006 trodde många bedömare att den nya islamistiska regeringen skulle införa sharialagar och avskaffa det demokratiska systemet. Andra menade att den vilja Hamas uppvisat att delta i den parlamentariska processen tvärtom tydde på att rörelsen höll på att förändras i demokrativänlig riktning.

I den nyutgivna boken Gaza Under Hamas: From Islamic Democracy to Islamist Governance beskriver Björn Brenner vad som sedan hände i verkligheten och förklarar hur den utvecklingen kan förstås. I boken dras bland annat slutsatsen:

Hamas styre av Gaza har karaktäriserats av starka auktoritära drag, men också av ett pragmatiskt förhållningssätt till den egna ideologin. Någon islamisk stat styrd av sharialagar har varken sökts eller åstadkommits i praktiken.

Björn Brenners forskning om Hamas i Gaza har pågått under sex år och haft ett särskilt fokus på det lokala rättsväsendets utveckling:

Hamas har återupprättat ett slags 'lag och ordning' i Gaza. Till exempel finns nu ett bättre fungerande domstolssystem och en mer effektiv polismyndighet. Däremot kan man inte säga att det är fråga om lag och ordning i någon demokratisk bemärkelse. Gazabornas rättssäkerhet är bland annat beroende av vilken partitillhörighet de har.

Björn Brenner menar att oavsett vad man tycker om Hamas kommer denna aktör förbli en kraft att räkna med framöver. Hur rörelsen utvecklas de närmaste åren kan komma att spela en avgörande roll för bildandet av en palestinsk stat och hur denna i så fall kan komma att utformas.

Läs mer om boken i e-tidskriften "Mänsklig Säkerhet"

Boken är utgiven av I.B. Tauris Publishers, läs mer på förlagets hemsida

Läs mer om Björn Brenners forskning på hans blogg "Politics On the Banks of the Jordan"