Övningen Telö 17 stärker det svenska totalförsvaret

25 september 2017

Försvarshögskolan har en stor del i utvecklingen av svensk krisberedskap och svenskt totalförsvar. Det märks inte minst i övningen Telö 17 som Post- och telestyrelsen, PTS, arrangerar i samverkan med Försvarshögskolan.

Övningsuppdraget löper över två år och syftar till att öka stödet från sektorn för elektronisk kommunikation till Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Dessutom ska konsekvenserna för hela samhället minimeras vid större kriser och extraordinära händelser.

− Telö 17 är ett uppdrag där Försvarshögskolan får utnyttja sin unika och breda kompetens genom att både förbereda, genomföra och följa upp övningen Telö 17. Vi ger PTS stöd i hela processen, säger Lars Hedström, chef vid Försvarshögskolans institut för högre totalförsvarsutbildning.

Förberedande utbildning för deltagarna i Telö 17 genomfördes under våren 2017 vid Försvarshögskolan i Stockholm. Själva övningen genomförs under vecka 46.

− En omfattande del av vårt arbete i uppdraget är att utbilda och förbereda både nyckelgrupper inom PTS men också de operatörer som ingår i myndighetens nätverk inom sektorn. En mycket viktig satsning från PTS sida, då privata aktörer från näringslivet är en del av den krisberedskap och det totalförsvar som måste utvecklas, säger Lars Hedström.

– Ett exempel är när vi utbildar i säkerhetsskydd, då analysarbetet man genomför konkret visar på det skyddsvärda och ligger till grund för ett bra säkerhetsskyddsarbete, avslutar Hedström.

PTS är enligt krisberedskapsförordningen utpekad som sektorsmyndighet med särskilt ansvar för krisberedskap. Ett av PTS verktyg för att stärka sektorns krisberedskapsförmåga är att arbeta med utbildning och övning i krishantering. Övningen Telö 17 utgör underlag för Telö 19 och ger förutsättningar för sektorns deltagande i Totalförsvarsövning 2020.

Läs mer om Telö 17 på PTS webbplats här

Kontakt:

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se