Registrering för dig som antagits till höstterminen 2017

7 juni 2017

För dig som antagits till utbildning som startar höstterminen 2017 sker obligatorisk registrering (personlig eller genom ombud med fullmakt) tisdag 15 augusti kl 12.00-17.00 eller onsdag 16 augusti 09.00-14.00 (drop-in, valfri dag).

Ta med giltig ID-handling!

Plats: Försvarshögskolan, receptionen, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. T-bana: Tekniska högskolan.

Telefonregistrering eller registrering via mejl godtas ej.

Eventuella reserver kommer att erbjudas plats efter den 17 augusti via mejl.

Välkomstbrev skickas ut via mejl till antagna under vecka 32 (för kurser med kursstart vecka 35).

Registreringen gäller för följande kurser:

  • Försvarshögskolans kandidatprogram (Statsv/Milhist) 2017-2020
  • Master's Programme in Politics and War, 2017-2018
  • Statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet – Påbyggnadskurs, fristående (gäller även Kandidatprogrammet 2015-2018)
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden, Grundkurs, fristående (gäller ej Kandidatprogrammet 2016-2019)
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden, Påbyggnadskurs
  • Krigsvetenskap, Grundkurs, fristående (gäller ej Kandidatprogrammet 2016-2019)
  • Folkrätt i kris och konflikt, Grundkurs, fristående (gäller ej Kandidatprogrammet 2016-2019)
  • International Law of Military Operations, Påbyggnadskurs
  • Underrättelseanalys – metoder och problem

Kontaktperson för ovanstående kurser: fus [at] fhs.se, alternativt Else-Britt Fjällström (från och med 31 juli).

  • Ledningsvetenskap, Grundkurs, fristående (gäller ej Kandidatprogrammet 2015-2018)

Kontaktperson för ovanstående kurser: fus [at] fhs.se, alternativt Desirée Hervard (från och med 14 augusti).

Registrering för kursen Asymmetriska hot och terrorism sker 19 oktober (kursstart vecka 45)

Registrering via ombud

Om du inte har möjlighet att komma till registreringen så kan du registrera dig via ombud. Läs mer på sidan Registrering på kurs.

Kontaktperson

Else-Britt Fjällström
Studieadministratör
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

else-britt.fjallstrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Desirée Hervard
Studie- och yrkesvägledare
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Desiree.Hervard [at] fhs.se

Hitta till oss

Res kommunalt till Försvarshögskolan