Rekordstort söktryck till Försvarshögskolans utbildningar

20 april 2017

Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterade igår höstterminens anmälningsstatistik. Statistiken visar en nationell trend, där allt färre svenskar söker sig till högre utbildning.

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

... men Försvarshögskolan ökar
Försvarshögskolan går kraftigt mot strömmen. Istället för att minska liksom resten av landet har skolan inför hösten sett en ökning på 8% av antalet förstahandsansökningar.

Inför höstterminen har totalt 1328 personer sökt Försvarshögskolans utbildningar som sitt förstahandsval, ett nytt rekord för högskolan.

- Det är mycket glädjande att Försvarshögskolan dels ökat det totala antalet ansökningar, och dels att fler än någonsin väljer oss som sitt förstahandsval. En åttaprocentig ökning av antalet förstahandssökande är stort, säger rektor Romulo Enmark.

Bara 2 av rikets 48 lärosäten såg en större ökning än Försvarshögskolan.

Topplista: Lärosätena med störst ökning av antalet förstahandssökande HT17

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning (%)

1

Konstfack

334

181

85 %

2

Sophiahemmet Högskola

882

775

14 %

3

Försvarshögskolan Stockholm

1 327

1 234

8 %

4

Umeå universitet

28 061

26 771

5 %

5

Högskolan Kristianstad

10 882

10 407

5 %

6

Linnéuniversitetet

20 928

20 536

2 %

7

Stockholms universitet

37 915

37 212

2 %

8

Karlstads universitet

12 994

12 860

1 %

9

Sveriges Lantbruksuniversitet

6 532

6 482

1 %

Källa: Universitets- och högskolerådet

Så många sökte Försvarshögskolans kurser och program:

Kurs/program

2016

2017

Förändring

Militärhistoria, påbyggnadskurs

3

11

+367%

Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

66

94

+42%

Underrättelseanalys - metoder och problem

159

200

+26%

Magisterprogrammet i politik och krig med inriktning krigsvetenskap

41

47

+15%

Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria

54

61

+13%

Asymmetriska hot och terrorism

131

147

+12%

Magisterprogrammet i politik och krig med inriktning statsvetenskap

135

140

+4%

Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap

415

421

+1%

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, påbyggnadskurs

48

47

-2%

Grundkurs i ledningsvetenskap

36

35

-3%

Folkrätt i kris och konflikt

66

59

-11%

Grundkurs i krigsvetenskap

41

31

-24%

(Fristående kurser som gavs förra terminen, men inte denna)

41

-

-

TOTALT

1234

1328

+8%

Fotnot: Officersprogrammet vid Försvarshögskolan redovisas i separat statistik, då ansökningsperioden inte sammanfaller med de civila utbildningarna.