Se Försvarshögskolans seminarier från Almedalen

18 juli 2017

Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Försvarshögskolan fem seminarier i egen regi.

Seminarierna fokuserade på säkerhetspolitik, teknikutvecklingssamarbete, framtidens försvar och rekrytering till officersprogrammet.

  1. Höjd beredskap – ett verktyg för samhällsstörningar i gråzonen?
  2. Triple Helix – ett verktyg mot framtida militära hot
  3. Framtidens soldat – en hacker? Så fungerar cyberförsvaret
  4. Så attraherar vi unga till försvaret
  5. Så påverkar Trump och Brexit det europeiska försvarssamarbetet

Alla våra seminarier kan ses i efterhand genom denna länk:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MOp9XLC91nmKo95SLS70fzGHhTuGhHo

Försvarshögskolan målsättning med att delta i Almedalsveckan var att:

  1. Exponera våra forskare och vår expertis inom statsvetenskap, säkerhet och försvar
  2. Bygga Försvarshögskolans varumärke som viktig aktör i samhällsbygget
  3. Följa det offentliga samtalet inom Försvarshögskolans profilfrågor
  4. Öka försäljningen av uppdragsutbildningar och analysunderlag

Frågor eller funderingar om våra seminarier i Almedalen? Har du förslag på vad vi bör prata mer om framöver?

Kontakta Tom Samuelsson eller Carina Jonsson på kommunikationsavdelningen.