Slaget om Normandie: nygammal fältövning återuppstår

10 april 2017

Kadetterna på officersprogrammet 14-17 har nyligen kommit hem från en veckas fältövning i Normandie. Övningen ingick i kursen marksyntes som är en påbyggnadskurs i taktik och gemensamma operationer under ämnet krigsvetenskap.

Syftet med kursens är att ge studenten en fördjupad förståelse och helhetssyn på planering och genomförande av operationer med förband i skiftande situationer och miljöer. Inför fältövningen har kadetterna analyserat olika teman mot en historisk fallstudie; slaget om Normandie 1944.

– Historiskt fokus i fallstudien ligger på motanfallen, avvärjningsstriderna och utbrytningsstriderna efter själva landstigningen. Det vill säga hur en defensiv markoperation genomförs i syfte vinna tid, berättar Ulf Högström som var övningsledare och ansvarig för kursen.

Veckan före resan till Normandie ägnades förutom åt förberedelser också åt att genomföra en två-dagars övning i Nyköping för att kunna göra jämförelser med en nutida nationell liknande operation.

Fältövning Normandie var en gammal tradition vid dåvarande Krigshögskolans allmänna kurs på Karlberg. Många tusen blivande löjtnanter genomförde denna övning under 80 och 90-talen.

– Vi hoppas att fältövning Normandie kan bli en tradition vid Försvarshögskolan för de studerande på OP Mark termin 6 säger Ulf Högström.

Totalt deltog 72 personer i övningen. 14 platser har besökts bland annat Batteri Marcouf, Point Du Hoc, Omaha beach och Pegasus Bridge, men också Mortain och Falaise-fickan längre in i landet, Vid varje plats har studenterna fått hålla en presentation av platsens historiska skeende och leda en seminariediskussion. Seminarierna har omfattat för officersyrket relevanta frågeställningar som samband mellan dåtida och nutida organisation, materiel och taktik på förbandsnivå.

Försvarsmakten var representerade genom att General Berndt Grundevik besökte ett militärtekniskt moment under Nyköpingsdelen medan överste Lars Hammarlund och försvarsattaché' Magnus Westerlund fanns med under flera dagar i Frankrike.

Från FHS deltog flera lärare i fältövningen, bland annat Ulf Högström, Peter Ahlström, Jarkko Leinonen, Jonas Björkqvist, Lars Henåker, Torbjörn Engelkes, Martin Hamilton, Fredrik Eriksson och Lars Martinsson som också filmade.

Bilder från resan

Monument över stupade soldater

Minnesmärke över stupade soldater

Amerikanska kyrkogården i Normandie
Amerikanska kyrkogården i Normandie

Omaha Beach
Omaha Beach

Kadetter på stridsvagn
Kadetter och lärare på tysk stridsvagn Tiger I