Hur klimatförändring har kommit att uppfattas som en kris

5 juni 2017

Eric Paglia publicerade nyligen artikeln 'The Socio-scientific Construction of Global Climate Crisis' i tidsskriften Geopolitics. Artikeln lanserar begreppet krisifiering (crisification), vilket är en modifikation av det redan vedertagna ramverket kring säkerhetisering (securitization). Begreppet används för att analysera hur klimatförändringsdiskursen har kommit att bli en kris, något som också bidrar till att frågan har hamnat längre upp på den internationella politiska agendan.


Eric Paglia
Analytiker
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Eric.Paglia [at] fhs.se