Tredje plats för våra studenter som tävlade i cybersäkerhet

24 april 2017

Det blev en hedersam tredjeplats i finalen för laget från Försvarshögskolan när universitet från hela världen tävlade i Cyber 9/12 Student Challenge 2017.

– Nu har Sverige definitivt markerat sin plats inom ett område där säkerhetspolitik, krishantering och cybersäkerhet förenas. Rent praktiskt har också myndigheter och företag fått en ny rekryteringsbas för detta växande uppdragsfält, säger Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan till msb.se

Om tävlingen

När den tredje årliga Cyber Challenge-tävling genomfördes i Geneve den 20-21 april deltog 24 lag från Europa, Nordamerika och Asien. Tävlingen avgörs i tre kvalificeringsomgångar och syftet är att fördjupa kunskaper och kompetens i de politiska utmaningar en cyberattack eller cyberkonflikt skulle innebära. Blandningen av interaktiva uppgifter med övningsscenarier ger lagen realistiska utmaningar i hur de ska agera och analysera hotbilden från olika perspektiv.

Under den första fasen i tävlingen tog lagen fram ett beslutsdokument, som under tio minuter presenterades för ett domarlag av internationella experter. Till semifinalen gick 15 lag vidare, inklusive alla tre svenska lagen. Därefter skruvades scenariot upp och tiden för förberedelser blev knapp innan nästa leverans, ett nytt beslutsdokument med motiveringar. Försvarshögskolans lag gick framgångsrikt vidare till finalen tillsammans med fyra andra lag. Scenariot förändrades ytterligare och fick delvis ny karaktär.

Försvarshögskolans lag som bestod av magisterstudenterna Anna Djup, Jessica Garpvall, Johan Nilsson och Daniel Johansson slutade på en hedrande tredjeplats efter segrande Geneva Graduate Center vid GCSP och US Air University Cyber college.

Tidigare i vår anordnade Försvarshögskolan och MSB den svenska uttagstävlingen där de tre bästa universitetslagen gick vidare blev sponsrade av MSB för att åka ned till tävlingen i Geneve. Dessa lag blev: Dr. Robot från Karlstads universitet, SMINO från Stockholms universitet och Cyber Crisis Management Group från Försvarshögskolan.

Bakgrund

I USA startade tankesmedjan Atlantic Council 2012 en årlig övnings- och tävlingsserie för universitetslag. Tävlingen handlade om att under tidspress kunna ta fram det bästa policyunderlaget till beslutsfattare i samband med samhälleliga och internationella cybersäkerhetskriser (Table Top Exercises, TTX). Konceptet överfördes senare till ett europeiskt sammanhang där Geneva Center for Security Policy (GCSP) blev ansvariga tillsammans med Atlantic Council.

På bilden syns Försvarshögskolans lag Cyber Crisis Management Group med Anna Djup, Jessica Garpvall, Johan Nilsson, Daniel Johansson och Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier.