UKÄ-beslut banar väg för examenstillstånd på forskarnivå

26 oktober 2017

I ett yttrande till regeringen har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) godkänt Försvarshögskolans ansökan om att erhålla examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet. Lärosätet är därmed ett stort steg närmare en forskarutbildning i egen regi. Slutligt beslut i frågan tas dock av regeringen.

– UKÄ:s beslut är ett kvitto på att våra planer för egen forskarutbildning håller måttet och ett resultat av hårt arbete av många dedikerade medarbetare vid Försvarshögskolan, säger prorektor Martin Norsell, som under sex års tid lett arbetet med ansökan.

Unik profil

Om Försvarshögskolan erhåller examenstillståndet så kommer forskarutbildning till att börja med erbjudas i krigsvetenskap respektive statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – forskarutbildningsämnen som inte finns någon annanstans i Sverige.

Romulo Enmark– Det skulle betyda enormt mycket för att stärka vår redan unika profil. Jag vill tacka och berömma alla som medverkat till denna framgång, säger rektor Romulo Enmark.

Examenstillstånd på avancerad nivå

UKÄ:s yttrande är en rekommendation till regeringen, som slutligen ska fatta beslut om lärosätet får examenstillstånd. Formellt kräver detta en ändring i förordningen för Försvarshögskolan. Dessutom ska UKÄ även yttra sig om den del av ansökan som gäller examenstillstånd på avancerad nivå. Nästa steg i den processen är att UKÄ:s bedömargrupp intervjuar företrädare för Försvarshögskolan. Detta sker fredagen den 27 oktober.

Förhoppningen är att regeringen fattar beslut om både avancerad nivå och forskarnivå före årsskiftet.