1325

Här kan du läsa om Försvarshögskolans arbete med FN:s resolution 1325.

1325 i utbildningen på Försvarshögskolan

All skolans utbildning ska genomströmmas av genus, därför utbildas både studerande och anställda. Detta framgår av Försvarshögskolans vision.

I Försvarshögskolans vision uttrycks att all utbildning ska genomströmmas av genus, därför utbildas både studerande och anställda.

Utbildning av studenter och studerande

Försvarshögskolan har satt som mål att ett 1325- perspektiv integreras i utbildningen. Som ett första steg för att nå målet arbetar Försvarshögskolan med att granska kurs- och utbildningsplaner. Det är viktigt för högskolan att 1325 och genus formuleras som lärandemål, då det garanterar att perspektivet diskuteras och även examineras i utbildningen.

Utbildning av anställda

Ett antagande som Försvarshögskolan har gjort är att om kunskapen om 1325 är stor bland de anställda så kommer implementeringen att underlättas. Det gör att ett stort ansvar för implementeringen av 1325 och genus läggs på de anställda, då främst lärare och kursansvariga. För att underlätta arbetet finns en handläggare till stöd för implementeringen. Som exempel på vidareutbildning av anställda så genomförs en årlig 1325-dag och löpande genomförs seminarieverksamhet för att anställda ska uppdateras om den senaste forskningen och praktisk erfarenhet inom området. På begäran genomför handläggaren även internutbildning för anställda på Försvarshögskolan, denna utbildning är då specifikt utformad för deltagarna.

Stöd i implementeringen av 1325 och genus

På Försvarshögskolan arbetar Martina Lindberg med implementering av 1325 i utbildningen på högskolan. Martina kommer närmast från Swedint (NCGM), där hon tidigare arbetade som analytiker med fokus på genusperspektiv i militära operationer.

Arbetsuppgifterna på Försvarshögskolan innebär föreläsningar, utvecklande av kurser och övningsverksamhet för civil och militär personal. Detta sker i samverkan med bland annat andra försvarsmakter, FN, Nato, EU och även International Association of Peacekeeping Training Centres (IAPTC).