Anna Lindh-biblioteket

1 augusti 2005 slogs Försvarshögskolans och Utrikespolitiska institutets bibliotek samman till ett gemensamt bibliotek: Anna Lindh-biblioteket - Högskolebiblioteket för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik.

Anna Lindh-bibliotekets ämnesinriktning är i huvudsak militärhistoria, militärteknik, utrikes- och säkerhetspolitik, försvarsfrågor, krigsvetenskap, ledarskap och management samt folkrätt. Naturligtvis finns även andra ämnen representerade i bibliotekets samlingar.

Till Anna Lindh-bibliotekets webbplats