IHT - Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) utbildar samhällets absoluta toppskikt i att hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Rekryteringen till kurserna på IHT sker bland högre militära chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. IHT ingår i Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

IHT sprider kunskap

Syftet med utbildningarna på IHT är att ge ökad kunskap om svensk och europeisk säkerhetspolitik, Försvarsmaktens och det svenska krishanteringssystemets verksamhet. Vi lägger stark tonvikt på ledning och samverkan vid svåra påfrestningar på samhället i fredstid och vid andra krissituationer.

IHT utvecklar och genomför ett flertal externa utbildningar, projekt, föreläsningar, workshops och seminarier på uppdrag av svenska och utländska företag och myndigheter.

IHT genomför även högre internationell utbildning för utländska civila och militära deltagare på särskilt uppdrag. Detta innefattar bland annat kurser inom ramen för Natos program Partnerskap för fred (PFF).

Försvarshögskolans utbildningar i krisberedskap och krishantering

Kontaktperson

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se