IHT - Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) utbildar samhällets absoluta toppskikt i att hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Rekryteringen till kurserna på IHT sker bland högre militära chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. IHT ingår i Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

Kontakt

Lars Hedström Chef
Annica Holmström Kursadministratör
Hans Henkelman Kurssamordnare
Anders Johansson Kurssamordnare
Ulrika Kumlien Kurssamordnare
Sofia Levy-Nilsson Kurssamordnare (föräldraledig)
Susanna Melin Kurssamordnare
Michael Malm Kurssamordnare
Kjell Mo Kurssamordnare
Per-Åke Mårtensson
Kurssamordnare