IHT - Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) utbildar samhällets absoluta toppskikt i att hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Rekryteringen till kurserna på IHT sker bland högre militära chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. IHT ingår i Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

Mötesplats IHT

Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) bjuder in till en föreläsnings- och seminarieserie under namnet Mötesplats IHT.

Föreläsnings- och seminarietillfällen hösten 2017

Torsdag 9 november: Seminarium om Sveriges och Finlands försvarssamarbete

Information om kommande föreläsningar och seminarier

Vill du få information om kommande Mötesplats IHT-aktiviteter och inbjudningar till föreläsningar och seminarier? Anmäl dig i så fall i formuläret nedan!

Kontaktperson

Ulrika Kumlien
Forskningsassistent
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Ulrika.Kumlien [at] fhs.se