IHT - Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) utbildar samhällets absoluta toppskikt i att hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Rekryteringen till kurserna på IHT sker bland högre militära chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. IHT ingår i Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

Utbildningar

IHT erbjuder ett antal nationella och internationella utbildningar i krishantering, krisberedskap och säkerhetspolitik. De nationella kurserna vänder sig till chefer, högre tjänstemän och handläggare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap och civil-militär samverkan samt för dessa områden relevant säkerhetspolitik. De internationella kurserna vänder sig till parlamentariker, diplomater, akademiker, tjänstemän och militär personal med ett professionellt intresse i samhällets krisberedskap.

Krishantering och krisberedskap

Uppdragsutbildningar och kurser i krishantering och krisberedskap vid IHT.

Högre internationell utbildning

Följande kurser ges på engelska. Länkarna leder till den engelska versionen av webbplatsen.