Ledning och styrning

Styrelse
Försvarshögskolans styrelse utnämns av regeringen. Dessutom ingår ledamöter för lärare som utses genom val inom högskolan och ledamöter som utses av studentkåren.

Ledning
I Försvarshögskolans ledning ingår rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör.

Ledningsgrupp
Rektors ledningsgrupp är rådgivande till rektor.

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN)
Forsknings- och utbildningsnämnden har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Årsredovisningar

Remisser