Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Ordförande Eva-Karin Olsson

Vice ordförande Stefan Silfverskiöld

Kvalificerad handläggare Frédérique Lémery

Utbildningshandläggare Fredrika Sinclair

Kvalificerad forskningshandläggare Andrus Ers

Chef forsknings- och utbildnings- och studentavdelningen, Maria Gustafsson