Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ledamöter

Mandatperioden till FoUN är treårig. FoUN består av 18 ledamöter: ordförande, vice ordförande, tio lärare/forskare, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter.

Mandatperioden för nuvarande FoUN är 2016-05-01 - 2019-04-30.

Ordinarie ledamöter
Eva-Karin Olsson Ordförande
Aida Alvinius
Ola Bogren
Carin Ellström
Anders Enström
Jan Fredriksson
Arita Holmberg
Hans-Göran Olsson
Anders Palmgren
Stefan Silfverskiöld Vice ordförande
Fredrik Thisner
Jan Ångström

Suppleanter inträder som röstberättigad ledamot i turordning vid ordinarie ledamots frånvaro.

Suppleanter
1. Eva Jensen
2. Jakob Westberg
3. Anders Frank
4. Hans Liwång
5. Anders Oltorp
6. Michael Gustafson
Externa ledamöter
Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten
Rickard Stridh, Försvarsmakten
Cecilia Nyström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Studeranderepresentanter
Martin Lilja
Nicoletta Baroutsi
Edvard Patrignani
Mikael Engdahl, studerandesuppleant