Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Om Forsknings- och utbildningsnämnden

Kontaktperson

Eva-Karin Olsson
Professor
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Eva-Karin.Olsson [at] fhs.se