Ledningsgrupp

Rektors ledningsgrupp är rådgivande till rektor och till mötesdeltagarna och ska fokusera på övergripande och strategiska frågor och fördjupning av dessa. Ledningsgruppsmöten planeras in så att de kan fungera som rådgivande i strategiska frågor och som underlag för styrelsens möten. Mötet är ett beredningsmöte där inga beslut fattas.

I rektors ledningsgrupp ingår