Miljö och hållbar utveckling

På Försvarshögskolan genomförs miljöarbetet administrativt i form av ett miljöledningssystem. Strukturen på miljöledningssystemet är uppbyggt utifrån förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Förordningen innebär att Försvarshögskolan ska ha ett miljöledningssystem inom ramen av det ordinarie uppdraget. 2015 uppdaterade Försvarshögskolan miljöutredningen, vilket resulterade i en ny miljöpolicy samt nya miljömål för 2016 till 2021.

Även högskolelagen (1992:1434) 5 § innehar skallkrav att inom verksamheten främja en hållbar utveckling genom att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö.

Försvarshögskolans miljöledningssystem

Nyheter med miljöanknytning

Nya perspektiv på miljökrisen och Arktis

Analys: Risker, kriser och katastrofer – vem drabbas och vem hörs

Formuläret kan tyvärr inte visas

Du måste vara påloggad för att få svara.

Kontakt

Viktor Lundborg
Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

Viktor.Lundborg [at] fhs.se