Avdelningen för högskolebiblioteket

Den 1 augusti 2005 slogs Försvarshögskolans och Utrikespolitiska institutets bibliotek samman till ett gemensamt bibliotek: Anna Lindh-biblioteket - Högskolebiblioteket för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik.

Anna Lindh-bibliotekets ämnesinriktning är i huvudsak militärhistoria, militärteknik, utrikes- och säkerhetspolitik, försvarsfrågor, krigsvetenskap, ledarskap och management samt folkrätt. Naturligtvis finns även andra ämnen representerade i bibliotekets samlingar.

Till Anna Lindh-bibliotekets webbplats

Avdelningens uppdrag är att:

  • leda och utveckla verksamheten inom egen avdelning,
  • leda högskolebiblioteksverksamheten,
  • samordna informationsförsörjning för utbildning och forskning,
  • handlägga ärenden, underlag och beslut till högskoleledningen inom avdelningens ansvarsområde,
  • handlägga Försvarshögskolans strategiska verksamhetsplanering och utveckling inom avdelningens ansvarsområden.

Kontakperson

Catrin Mårdell
Bibliotekschef
Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

Catrin.Mardell [at] fhs.se