HR-avdelningen

Avdelningens uppdrag

Stödja verksamheten med specialistkompetens samt strategiskt och operativt samordna HR-frågor.

Övergripande uppgifter

  • Samordna rekrytering och introduktion.
  • Samordna kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
  • Samordna arbetsmiljö, rehabilitering, diskriminering och mångfald.
  • Samordna lönesystem och statistik.
  • Samordna personal och löneadministration.
  • Stödja verksamhetsrelaterade utvecklingsprojekt.
  • Stödja verksamheten med hälsobefrämjande insatser och idrottsaktiviteter.
  • Bistå med arbetsrätt och förhandlingskunskap.
  • Bollplank åt chefer och medarbetare.

Avdelningschef

Åsa Anthony
HR-chef
Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

asa.anthony [at] fhs.se