Avdelningens uppdrag

Avdelningen samordnar Försvarshögskolans skolgemensamma stöd- och servicefunktioner. Den består av tre sektioner och en säkerhetsfunktion.

 • IT-sektionen.
 • Lokalförsörjningssektionen.
 • Inköpssektionen.
 • Säkerhetsfunktionen.

Övergripande uppgifter

 • Leda och utveckla verksamheten inom egen avdelning.
 • Lokaler, utbildningshjälpmedel och lokalvård.
 • Leda, genomföra och utveckla säkerhetstjänsten.
 • Leda arbetet med utveckling av ett kostnadseffektivt IT-stöd.
 • Genomföra inköp och upphandlingar.
 • Tryckeri, post och pakethantering med mera.
 • Försvarshögskolans miljöplan.
 • Leda förvaltning och utveckling av ett kostnadseffektivt administrativt stöd, både internt och externt.

Avdelningschef

Jörgen Croon
C AVS
Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Ledning

Jorgen.Croon [at] fhs.se