Säkerhetsfunktionen

Att under rektor leda, genomföra och utveckla verksamheten inom området säkerhet och säkerhetsskydd, vilket omfattas av:

 • Säkerhetsplanering
 • Säkerhetsunderrättelsearbete
 • Informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Tillträdesbegränsning
 • Säkerhetsprövning
 • Särskild bedömning av förvaltningsmässig pålitlighet
 • Utbildning
 • Kontroll
 • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
 • Signalskydd

Säkerhetsfunktionen har också i uppdrag:

 • Att utgöra kontaktperson mot gentemot Säkerhetspolisen och Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten.
 • Att vara systemägare till Försvarshögskolans larm- och passagesystem.