Ekonomiavdelningen

Avdelningens uppdrag

  • Samordna verksamhetsledning och ekonomistyrning inklusive extern återrapportering.
  • Samordna verksamhetssamordning och ekonomiadministration.
  • Samordna beställnings- och uppdragsdialoger.
  • Samordna återrapportering till uppdragsgivare och beställare.
  • Samordna stödet till Försvarshögskolan med redovisning och ekonomiadministration.
  • Samordna stöd med tidredovisning.
  • Handlägga Försvarshögskolans strategiska verksamhetsplanering och utveckling inom avdelningens ansvarsområden.
  • Handlägga ärenden, underlag och beslut till högskoleledningen inom avdelningens ansvarsområden.

Avdelningschef

Yvonne Sandfeldt
Ekonomichef
Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Yvonne.Sandfeldt [at] fhs.se