Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS)

Övergripande uppgifter

 • Samordna uppdragsfinansiering, FoU och EU-ansökningar.
 • Sekretariatsfunktion till Forsknings- och utbildningsnämnden.
 • Handlägga och samordna övrig högskoleutbildning.
 • Handlägga och samordna FM och FHS doktorandprogram.
 • Samordna uppdragsutbildning.
 • Samordna kvalitetsarbeten vid Försvarshögskolan.
 • Samordna strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering av FHS verksamhet.
 • Samordna likabehandling av studenter.
 • Samordna internationaliseringsarbetet.
 • Samordna framtagandet av beslutsunderlag till FoUN och Etikrådet.
 • Samordna alumnverksamheten.
 • Handlägga LADOK-frågor och FHS studieregister.
 • Samordna kontakter med studentkåren.
 • Central studie- och yrkesvägledning.
 • Utfärda utbildningsbevis/examensbevis.
 • Samordna riktlinjer för examina.
 • Handlägga antagningen till Försvarshögskolans poänggivande kurser och program.
 • Stödja Försvarsmaktens antagning till SU/HSU med mera.
 • Samordna registrering av kurs- och utbildningsplaner.
 • Samordna framtagandet av Försvarshögskolans utbildningskatalog.
 • Samordna pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Kontakt

Maria Gustafsson
Avdelningschef FUS
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

maria.gustafsson [at] fhs.se