Högskolesekretariatet

Övergripande uppgifter:

  • Samordnar framtagande av ärenden underlag och beslut till Försvarshögskolans styrelse, högskoleledning och andra för FHS centrala organ.
  • Ansvarar för stödet till Försvarshögskolans styrelse och Försvarshögskolans ledning.
  • Svararför lednings- och expertstöd inom förvaltnings- och högskolejuridik
  • Handlägger och samordnar juridiska frågor.
  • Samordning och förvaltning av Försvarshögskolans regelverk, FHS ledningsordning.
  • Handläggning av protokollära frågor och rapportering till Regeringskansliet.
  • Samordnar arkiv och registratur, handlägger ärende- och dokumenthantering.

Medarbetare på Högskolesekretariatet

Margaretha Dahlin Blohm Avdelningschef
Maria Juntura Högskolejurist
Britt-Marie Falk Chefssekreterare
Susanne Bengtsson Protokollfrågor och FHS ledningsordning
Charlotte Eriksson Arkivarie
Amanda Webrink Registrator
Cilla Fernum Registrator

Margaretha Dahlin Blohm
Avdelningschef
Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

margaretha.dahlinblohm [at] fhs.se