Kommunikationsavdelningen

Avdelningens huvudsakliga uppdrag är att svara för lednings- och expertstöd inom kommunikation och stödja Försvarshögskolan med kommunikations- och marknadsföringsfrågor.

Övergripande uppgifter

 • Strategisk planering, genomförande och uppföljning av Försvarshögskolans interna och externa kommunikationsarbete.
 • Försvarshögskolans varumärkesbyggande.
 • Försvarshögskolans externa profilering.
 • Försvarshögskolans grafiska profil och profilprodukter.
 • Ansvar för Försvarshögskolans kommunikationskanaler - Försvarshögskolans publika webb, intranät, nyhetsbrev.
 • Koordinering av Försvarshögskolans medverkan i media.
 • Mediekontakter, pressmeddelanden, medieutbildning för experter.
 • Stöd till Försvarshögskolans deltagande i mässor, seminarier - press, annonsering, monter-, mässmaterial.
 • Stöd till organisationsenheternas kommunikationsarbete.
 • Försvarshögskolans forskningsinformation - seminarier, öppna föreläsningar, pressbearbetning, annonsering.
 • Studentrekrytering - studentmässor, annonsering.
 • Omvärldsbevakning.
 • Rådgivning avseende marknadsföring, information och kommunikation.

Medarbetare på kommunikationsavdelningen

Camilla Magnusson (camilla.magnusson [at] fhs.se) kommunikationschef
Carina Jonsson (carina.jonsson [at] fhs.se) kommunikatör
Anna-Lena Bard (anna-lena.bard [at] fhs.se) kommunikatör
Tom Samuelsson (tom.samuelsson [at] fhs.se) digital strateg
Niklas Sagrén (niklas.sagren [at] fhs.se) kommunikatör

Camilla Magnusson
Kommunikationschef
Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

Camilla.Magnusson [at] fhs.se