Planeringsavdelningen (HF/plan)

Planeringsavdelningens uppdrag är att

 • samordna FHS verksamhetsstyrning inklusive samordning av riskhanteringsprocessen,
 • samordna högskolans interna verksamhetsuppföljning och återrapportering till högskoleledning och styrelse samt externa återrapportering,
 • samordna planeringen av strategisk utveckling, inriktning samt verksamhetsutveckling,
 • samordning av prognoser,
 • samordna produktionsrelaterade dialoger med och återrapportering till RK, FM, MSB, med flera,
 • samordna framtagandet av FHS verksamhetsplan inklusive ingående delar för kommande verksamhetsår,
 • samordna framtagande av beslutsunderlag avseende främst verksamhetsstyrning, riskhantering och ekonomi, enligt högskoleledningens direktiv och interna uppdrag,
 • samordna interna verksamhetsdialoger.

Planeringsavdelningen samordnar framtagande av nedanstående dokument

 • FHS budgetunderlag.
 • Årliga planeringsdirektiv (inklusive planeringsförutsättningar).
 • Årliga planeringsanvisningar.
 • Årlig verksamhetsplan inkl ingående delar i verksamhetsplan inklusive verksamhetsutvecklingsplan (VUP).
 • FHS Årsredovisning.
 • Rapporter till högskoleledning och styrelse.

Befattningar vid Planeringsavdelningen är

 • Planeringschef
 • Controller
 • Handläggare

Avdelningschef

Pernilla Öhrström
Planeringschef
Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

Pernilla.Ohrstrom [at] fhs.se