Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Medarbetare

 • Filip Ahlin mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Filip.Ahlin [at] fhs.se / +46 8-55342785

 • Louise Alerfors mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Louise.Alerfors [at] fhs.se

 • Aida Alvinius mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  aida.alvinius [at] fhs.se / +46 8-55342728

  Aida Alvinius (Ph.D., Karlstad University, Sweden) is a researcher in sociology at the Department of Security, Strategy and Leadership, Swedish Defence University. She has published articles, chapters in books, and research reports within the field of organisation, emotion management, collaboration and leadership, sociology of disasters, and military sociology.

 • Emmelie Andersson mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Emmelie.Andersson [at] fhs.se

  Emmelie Andersson är analytiker på Crismart.

 • Rasmus Andrén mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Rasmus.Andren [at] fhs.se

 • Stefan Annell mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Stefan.Annell [at] fhs.se / +46 8-55342615

 • Jessica Appelgren mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Jessica.Appelgren [at] fhs.se / +46 8-55342829

 • Linnéa Arnevall mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Linnea.Arnevall [at] fhs.se / +46 8-55342786

  Linnéa Arnevall är statsvetare med inriktning freds- och konfliktkunskap.

 • Viktoria Asp mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Viktoria.Asp [at] fhs.se / +46 8-55342765

 • Bengt Axelsson mer information

  Expert
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

  bengt.axelsson [at] fhs.se

 • Susann Baez Ullberg mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Susann.Baez.Ullberg [at] fhs.se / +46 8-55342739

  Susann Baez Ullberg är filosofie doktor i socialantropologi. Hon arbetar som senioranalytiker på Crismart (50%) och är 2016-2017 postdoktor i socialantropologi på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet (50%).

 • Andreas Bencker mer information

  Universitetsadjunkt i psykologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Andreas.Bencker [at] fhs.se / +46 8-55342732

 • Anna Karin Berglund mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  AnnaKarin.Berglund [at] fhs.se / +46 8-55342825

 • Jörgen Bitterlich mer information

  Undervisning och Utbildning
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Jorgen.Bitterlich [at] fhs.se / +46 8-55342646

 • Erik Biverot mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Erik.Biverot [at] fhs.se / +46 8-55342783

 • Mariam Bjarnesen mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  mariam.bjarnesen [at] fhs.se / +46 8-55342798

 • Rickard Blomstrand mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Rickard.Blomstrand [at] fhs.se

 • Sara Bondesson mer information

  Doktor i statsvetenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Sara.Bondesson [at] fhs.se / +46 8-55342982

  Sara Bondesson är forskare på Crismart, ISSL. Hon har en doktorsexamen från statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och forskar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med fokus på social ojämlikhet och sårbarhet. Nuvarande projekt innefattar forskning kring implementering av genusperspektiv inom katastrofriskreducering samt ett läroboksprojekt om samverkan i kris. Hon undervisar på de statsvetenskapliga programmen på Försvarshögskolan samt till viss del på statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

 • Carina Brandow mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Carina.Brandow [at] fhs.se / +46 8-55342859

 • Björn Brenner mer information

  Disputerad forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  bjorn.brenner [at] fhs.se / +46 8-55342705

  Mellanösternforskare med ämnesfokus Syrien, Libanon, Israel, Palestina, Jordanien - Chercheur associé, Institut français du Proche-Orient à Amman

 • Malena Britz mer information

  AvdC/SektC
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  Malena.Britz [at] fhs.se / +46 8-55342716

 • Hans Brun mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Hans.Brun [at] fhs.se / +46 8-55342999

 • Peter Bylesjö mer information

  Verksamhetskoordinator
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Peter.Bylesjo [at] fhs.se / +46 8-55342581

 • Fredrik Bynander mer information

  Universitetslektor/Centrumchef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

  Fredrik.Bynander [at] fhs.se / +46 8-55342714

  Fredrik Bynander är Docent och tillträdande chef för FHS center för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han är också ordförande i styrelsen för Center of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) som är utpekat som ett av Regeringens strategiska forskningsområden.

  Mellan 2009-2011 var Fredrik Ämnessakkunnig vid Statsrådsberedningens kansli för krishantering och 2011-2012 var han där chef för sektionen för Strategisk planering. Han disputerade 2003 vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala på avhandlingen The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-2002. Den egna forskningen innefattar krishanteringsstudier, säkerhetspolitisk analys, ledarskapsförändring och underrättelsestudier.

  Fredrik är ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin och Utrikespolitiska samfundet.

 • Marcus Börjesson mer information

  Forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Marcus.Borjesson [at] fhs.se / +46 8-55342734

 • Lena Carlsson mer information

  Avdadm, exptjänst
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Lena.Carlsson [at] fhs.se / +46 8-55342735

 • Leif Carlstedt mer information

  Professor emeritus
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Leif.Carlstedt [at] fhs.se / +46 54-104029

 • Magnus Christiansson mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  magnus.christiansson [at] fhs.se / +46 8-55342946

  Magnus Christiansson är doktorand vid Försvarshögskolan och Stockholms Universitet (Statsvetenskapliga Institutionen).

 • Pär Daléus mer information

  Chef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Par.Daleus [at] fhs.se

 • Jenny Deschamps-Berger mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Jenny.Deschamps-Berger [at] fhs.se / +46 8-55342821

 • Edward Deverell mer information

  Universitetslektor i statsvenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Edward.Deverell [at] fhs.se / +46 8-55342775

  Edward Deverell är forskare vid CRISMART och lektor vid Försvarshögskolan.

 • Anna Djup mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Anna.Djup [at] fhs.se / +46 8-55342783

 • Fredrik Doeser mer information

  Lektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Fredrik.Doeser [at] fhs.se / +46 8-55342753

  Fredrik Doeser är docent i krigsvetenskap vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

 • Håkan Edström mer information

  Universitetslektor/Disputerad och sakkunniggranskad forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Hakan.Edstrom [at] fhs.se / +46 8-55342731

  Docent och Universitetslektor i Statsvetenskap. Universitetslektor i Krigsvetenskap. Överstelöjtnant i Armén.

 • Robert Egnell mer information

  Professor/C ISSL
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Robert.Egnell [at] fhs.se / +46 8-55342768

  Robert Egnell är professor och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Han disputerade vid Department of War Studies vid King's College, London, 2008. Mellan 2012 och 2015 var han tjänstledig för att arbeta som Visiting Professor och Director of Teaching inom Security Studies Program vid Georgetown University.

 • Magnus Ekengren mer information

  Professor, C Eurosec
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Magnus.Ekengren [at] fhs.se / +46 8-55342713

  Magnus Ekengren publishes in the areas of European foreign and security policy, crisis management, security sector reform, and the Europeanisation of the nation-state.

 • Lisa Ekman mer information

  Lektor, biträdande
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Lisa.Ekman [at] fhs.se / +46 8-55342666

 • Carin Ellström mer information

  Lärare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Carin.Ellstrom [at] fhs.se

 • Ann Enander mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Ann.Enander [at] fhs.se / +46 8-55342761

  Ann Enander forskar, undervisar och handleder inom områdena risk- och krispsykologi, beredskap, krishantering och ledarskap.

 • Kjell Engelbrekt mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  Kjell.Engelbrekt [at] fhs.se / +46 8-55342745

  Kjell Engelbrekt är professor i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik. Han är även gästprofessor vid Stockholms universitet, nonresident senior fellow vid Chicago Council on Global Affairs, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.

 • Torbjörn Engelkes mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Torbjorn.Engelkes [at] fhs.se / +46 8-55342651

  Torbjörn är lärare på Ledarskapsavdelningen och undervisar bl.a. på HSU, SU, OP och LUPF.
  Torbjörn är tillika doktorand i Ledarskap/Psykologi och är inskriven vid Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen, avdelningen för organisations- och arbetspsykologi.

 • Akinbode Fasakin mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  Akinbode.Fasakin [at] fhs.se

 • Else-Britt Fjällström mer information

  Studieadministratör
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  else-britt.fjallstrom [at] fhs.se / +46 8-55342703

 • Anna Fornstedt mer information

  Kanslichef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

  anna.fornstedt [at] fhs.se / +46 8-55342771

  Anna Fornstedt har en Pol. mag. i statsvetenskap från Uppsala universitet. Anna är Kanslichef vid Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet. Tidigare har Anna arbetat vid Uppsala universitet och som utredare vid Statskontoret.

 • Maria Fors Brandebo mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  maria.forsbrandebo [at] fhs.se / +46 8-55342778

 • Fredrik Fors mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Fredrik.Fors [at] fhs.se / +46 8-55342776

 • Jan Fredriksson mer information

  Chef Ledarskapsavdelningen.
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Jan.Fredriksson [at] fhs.se / +46 8-55342526

 • Magnus Granberg mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Magnus.Granberg [at] fhs.se / +46 8-55342506

  Undervisar inom ämnet Ledarskap vid Officersprogrammet och vid Stabsutbildningen.

 • Linus Hagström mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  linus.hagstrom [at] fhs.se / 08-55342601

  Linus Hagström är professor i statsvetenskap med säkerhetspolitisk inriktning. Han är även seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Hagström är dessutom associerad forskare vid Handelshögskolans Japaninstitut och East Asian Peace-programmet vid Uppsala Universitet, och redaktionsrådsmedlem vid Pacific Affairs

 • Peter Haldén mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Peter.Halden [at] fhs.se

  Jag är docent i Statsvetenskap med inriktning mot säkerhet och strategi och lektor i krigsvetenskap vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap.

 • Martin Hamilton mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Martin.Hamilton [at] fhs.se

  Martin Hamilton lectures international law with special focus on humanitarian law and human rights law to the military programs on all levels at SNDC.

 • Anna Hammarstedt mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  Anna.Hammarstedt [at] fhs.se / +46 8-55342763

 • Dan Hansén mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Dan.Hansen [at] fhs.se / +46 8-55342779

 • Heather Harrison Dinniss mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  heather.harrison-dinniss [at] fhs.se / +46 8-55342812

 • Susanne Hede mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  susanne.hede [at] fhs.se / +46 8-55342791

 • Erik Hedlund mer information

  Universitetslektor i pedagogik
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Erik.Hedlund [at] fhs.se / +46 8-55342923

  Erik Hedlund, PhD, is head of the Leadership courses for senior/advanced commanders at the Swedish Defence University. He has been a lecturer in Educational Science at the Swedish Defence University since 2000. He has followed the Swedish troops in Liberia and Kosovo during 2006. Dr. Hedlund earned his PhD in Educational Science at Stockholm University with a dissertation on Regular officer training, professional competence and legitimacy.

 • Lars Hedström mer information

  Avdelningschef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Lars.Hedstrom [at] fhs.se / +46 8-55342725

  Biträdande institutionschef med ansvar för samhällskontakter/
  Senior Associate Dean for External Relations

 • Johan Helenius mer information

  Lärare Karlberg
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Johan.Helenius [at] fhs.se / +46 8-55342980

 • Maria Hellman mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  maria.hellman [at] fhs.se / +46 8-55342513

 • Hans Henkelman mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Hans.Henkelman [at] fhs.se / +46 8-55342723

  Hans Henkelman har varit anställd på FHS sedan februari 2009, då han anställdes som kurschef på Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT). Han var från 2011 under ett drygt år även t.f chef.
  Efter ett 12-månadersvikariat under 2016 på Försvarsdepartementet/Institutionen för militär förmåga och insatser (MFI) kom han åter till FHS januari 2017. Hans är nu utlånad till Folkrättscentrum där han ansvarar för seminarier etc med avsikten att börja undervisa inom totalförsvar och krisbereskap på FHS alla utbildningar.
  Hans har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker på FRA, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samt som utbildningsansvarig på Baltic Defence College, Krisberedskapsmyndigheten och under kort tid på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  Hans är jurist och statsvetare från Uppsala universitet och innehar även en master från FHS/Uppsala universitet i statskunskap med inrikting på krishantering.

 • Jonas Henrysson mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Jonas.Henrysson [at] fhs.se / +46 8-55342586

  Utbildar i ledarskap inom koncepten UL (utvecklande ledarskap), UGL (utveckling av grupp och ledare) och IL (indirekt ledarskap)

 • Helena Hermansson mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Helena.Hermansson [at] fhs.se / +46 8-55342722

  Helena Hermansson har en Fil. mag. i Statsvetenskap med inriktning mot Krishantering och Internationell Samverkan från Uppsala Universitet och Försvarshögskolan och en Fil. kand. i Psykologi från Stockholms Universitet. Helena doktorerar i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och är också knuten till Centrum för naturkatastroflära i Uppsala. Helenas avhandling behandlar inter-organisatorisk samverkan och kollektivt lärande i en naturkatastrofkontext.

 • Ronnie Hjorth mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  Ronnie.Hjorth [at] fhs.se / +46 8-55342794

  Ronnie Hjorth är ordförande i Saco-S Försvarshögskolan

 • Jennifer Hobbins mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Jennifer.Hobbins [at] fhs.se / +46 8-55342861

 • Simon Hollis mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  simon.hollis [at] fhs.se / +46 8-55342593

 • Arita Holmberg mer information

  Universitetslektor i statsvetenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  arita.holmberg [at] fhs.se / +46 8-55342747

 • Caroline Holmqvist mer information

  Universitetslektor, fil. dr
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Caroline.Holmqvist [at] fhs.se / +46 8-55342895

  Caroline Holmqvist works on issues of war and warfare in the twenty-first century: their politics and practices, and the study and theorisation thereof (especially critical and poststructuralist perspectives).

 • Annica Holmström mer information

  Studieadministratör
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Annica.Holmstrom [at] fhs.se / +46 8-55342790

 • Fredrik Holst mer information

  Adjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  fredrik.holst [at] fhs.se / +46 8-55342755

 • Jana Hüblová mer information

  Utbildningshandläggare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Jana.Hublova [at] fhs.se / +46 8-55342690

 • Peder Hyllengren mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Peder.Hyllengren [at] fhs.se / +46 8-55342801

 • Henrik Häggström mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  henrik.haggstrom [at] fhs.se / +46 8-55342784

 • Andreas Ivansson mer information

  Kvalificerad handläggare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Andreas.Ivansson [at] fhs.se / +46 8-55342929

 • Anders Johansson mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Anders.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342733

 • Eva Johansson mer information

  Avdelningschef/Universitetsadjunkt i Pedagogik
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Eva.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342649

  Eva Johansson är disputerad i pedagogik och är sedan 2006 chef för Ledarskapscentrum i Karlstad

 • Calle Jonsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Calle.Jonsson [at] fhs.se

 • Emma Jonsson mer information

  Forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Emma.Jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342808

 • Oscar Jonsson mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Oscar.Jonsson [at] fhs.se

 • Jann Kleffner mer information

  Professor i internationell rätt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  jann.kleffner [at] fhs.se / +46 8-55342758

 • Mats Koraeus mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Mats.Koraeus [at] fhs.se / +46 8-55342875

 • Ulrika Kumlien mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Ulrika.Kumlien [at] fhs.se / +46 8-55342557

 • Kersti Larsdotter mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Kersti.Larsdotter [at] fhs.se / +46 8-55342551

 • Gerry Larsson mer information

  Professor.
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Gerry.Larsson [at] fhs.se / +46 8-55342653

 • Sofia Ledberg mer information

  LEKTOR, BITRÄDANDE
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Sofia.Ledberg [at] fhs.se / +46 8-55342554

 • Sofia Levy-Nilsson mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Sofia.Levy-Nilsson [at] fhs.se / +46 8-55342792

 • Sofie Lindberg mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Sofie.Lindberg [at] fhs.se

 • Tom Lundborg mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  Tom.Lundborg [at] fhs.se / +46 8-55342793

  Tom Lundborg är docent i statsvetenskap. Hans forskning kretsar kring teorier om säkerhet och internationella relationer med särskilt fokus på tidens roll för att studera och analysera global och internationell politik. Toms forskning är tvärvetenskaplig och bygger på teorier om internationella relationer, politisk teori och filosofi.

 • Emil Lundell mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Emil.Lundell [at] fhs.se

 • Edith Lundin mer information

  Administatör
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Edith.Lundin [at] fhs.se / +46 8-55342652

 • Josi Lundin mer information

  Adjunkt i Psykologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Josi.Lundin [at] fhs.se / +46 8-55342683

 • Markus Lyckman mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Markus.Lyckman [at] fhs.se

 • Michael Malm mer information

  Senior kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Michael.Malm [at] fhs.se / +46 8-55342992

 • Susanna Melin mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Susanna.Melin [at] fhs.se

 • Kjell Mo mer information

  Senior kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Kjell.Mo [at] fhs.se / +46 8-55342665

 • Marcus Mohlin mer information

  Officer
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Marcus.Mohlin [at] fhs.se / Se mobil

 • Per Åke Mårtensson mer information

  Strategisk rådgivare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  PerAke.Martensson [at] fhs.se / +46 8-55342556

 • Jan Mörtberg mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Jan.Mortberg [at] fhs.se

 • Petter Narby mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Petter.Narby [at] fhs.se / +46 8-55342707

 • Lindy Newlove Eriksson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  lindy.newlove-eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342773

 • Lars Nicander mer information

  Enhetschef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Lars.Nicander [at] fhs.se / +46 8-55342781

 • Joel Nilsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Joel.Nilsson [at] fhs.se

 • Sofia Nilsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Sofia.Nilsson [at] fhs.se / +46 8-55342846

  Sofia Nilsson har en fil.dr i arbetslivspedagogik och en masters examen i statsvetenskap. Hennes forskning fokuserar på ledarskap och stress under påfrestande förhållanden.

 • Magnus Normark mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Magnus.Normark [at] fhs.se

  Analytiker vid Centrum för Asymmetriska hot och TerrorismStudier

 • Alicia Ohlsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Alicia.Ohlsson [at] fhs.se / +46 8-55342958

 • Eva-Karin Olsson mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Eva-Karin.Olsson [at] fhs.se / +46 8-55342737

 • Anders Oltorp mer information

  Lärare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Anders.Oltorp [at] fhs.se / +46 8-55342604

  tf Chef StrategiAvdelningen
  Överstelöjtnant, Jur kand

 • Stellan Orveby mer information

  Verksamhetskordinator
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Stellan.Orveby [at] fhs.se / +46 8-55342547

 • Mariana Osihn mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  mariana.osihn [at] fhs.se / +46 8-55342774

 • Eric Paglia mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Eric.Paglia [at] fhs.se / +46 8-55342796

 • Björn Palmertz mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Bjorn.Palmertz [at] fhs.se / +46 8-55342788

 • Ylva Pettersson mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Ylva.Pettersson [at] fhs.se

 • Magnus Ranstorp mer information

  Forskningsledare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Magnus.Ranstorp [at] fhs.se / +46 8-55342787

  Over the last 20 years Dr. Magnus Ranstorp has worked closely on terrorism and counterterrorism issues worldwide with a special focus on Islamist extremism.

 • Tomas Ries mer information

  Lektor i strategi och säkerhetspolitik
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Tomas.Ries [at] fhs.se / +46 768-799898

 • Magna Robertsson mer information

  Universitetsadjunkt, doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Magna.Robertsson [at] fhs.se / +46 8-55342710

  Magna Robertsson är studierektor för utbildningen i Ledarskap under påfrestande förhållanden (LUPF) på Försvarshögskolan. Magna är anställd som universitetsadjunkt och är kursansvarig på delkursen Ledarskap och etik på fortsättningskursen på LUPF. Magnas forskning handlar om militär professionsetik och hon doktorerar vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Magna har en fil.mag. i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet i samverkan med Förvarshögskolan, samt en fil.kand. i informatik från Mälardalens högskola.

 • Chiara Ruffa mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  chiara.ruffa [at] fhs.se

 • Daniel Sandberg mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

  Daniel.Sandberg [at] fhs.se / +46 8-55372998

 • Malena Sandh mer information

  Administrativ chef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Malena.Sandh [at] fhs.se / 46 8-55342979

 • Shima Shahram-Mehr mer information

  Ekonom, kvalificerad
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Shima.Shahram-Mehr [at] fhs.se / +46 8-55342508

 • Paula Silfverstolpe mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Paula.Silfverstolpe [at] fhs.se / +46 8-55342676

 • Henric Stenmark mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Henric.Stenmark [at] fhs.se / +46 8-55342555

  Pedagogisk utvecklare vid Försvarshögskolan. Utlandsveteran.

 • Eric Stern mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Eric.Stern [at] fhs.se / +46 8-55342712

 • Carl-Einar Stålvant mer information

  Universitetslektor i statsvetenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Carl-Einar.Stalvant [at] fhs.se / +46 8-55342715

 • Bengt Sundelius mer information

  Professor, senior
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Bengt.Sundelius [at] fhs.se / +46 8-55342701

 • Tommy Sundin mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Tommy.Sundin [at] fhs.se / 0703246592

 • Sofia Svensén mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Sofia.Svensen [at] fhs.se

 • Gunilla Thulin mer information

  Kursadministratör
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

  Gunilla.Thulin [at] fhs.se / +46 8-55342727

 • Per Thunholm mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , CATS

  Per.Thunholm [at] fhs.se / +46 8-55342782

 • Margareta Tillman mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Margareta.Tillman [at] fhs.se / +46 8-55342711

 • Charlotte Wagnsson mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet

  charlotte.wagnsson [at] fhs.se / +46 8-55342744

  Charlotte Wagnsson är professor i statsvetenskap. Hon publicerar inom områdena europeisk och global säkerhetspolitik, för närvarande med särskilt fokus på strategisk kommunikation i kris och krig, samt på ansvarsbegreppet inom internationell säkerhetspolitik.

 • Claes Wallenius mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Claes.Wallenius [at] fhs.se / +46 8-55342853

 • Carl van Duin mer information

  Avdelningschef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Carl.vanDuin [at] fhs.se

 • Louise Weibull mer information

  Universitetsadjunkt i sociologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Louise.Weibull [at] fhs.se / +46 8-55342940

 • Jacob Westberg mer information

  Lektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  jacob.westberg [at] fhs.se / +46 8-55342777

  Jacob Westberg har publicerat böcker om europeisk integrationsteori och svensk säkerhetspolitik och bedriver för närvarande forskning om nordiskt försvarssamarbete.

 • Lars Wetterskog mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Lars.Wetterskog [at] fhs.se / +46 8-55342984

 • Lars Wikman mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Lars.Wikman [at] fhs.se

  Ph.D. Candidate

 • Pontus Winther mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  pontus.winther [at] fhs.se / +46 8-55342694

 • Stephanie Young mer information

  Samordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

  Stephanie.Young [at] fhs.se / +46 8-55342772

 • Ann Zander mer information

  Universitetsadjunkt i psykologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  ann.zander [at] fhs.se / +46 8-55342717

  Lärare ledarskap
  Konceptansvarig Utvecklande ledarskap

 • Jan Ångström mer information

  Professor i krigsvetenskap inriktning militärstrateg1
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Jan.Angstrom [at] fhs.se / +46 8-55342626

  Jan Ångström is Professor of War Studies (2013). He earned his PhD from Department of War Studies at King's College, London (2006) and is also an associate professor at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University (2011). During 2009–2013, he served as co-editor (with Lee Miles) of Cooperation and Conflict – the journal of the Nordic International Studies Association.

 • Johan Österberg mer information

  Universitetsadjunkt Psykologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Johan.Osterberg [at] fhs.se / +46 8-55342724