Militära programledningen

Programledning SU

PL SU leder Stabsutbildningen vilket innebär att avdelningen:

  • Leder chefs- och individutveckling av de studerande.
  • Leder kvalitetsutvecklingen av SU samt arbetet med utvärdering, slut­rapport och programutvecklingsplan efter genomförd utbildning.
  • Leder ekonomisk planering, uppföljning och återredovisning för program­met.
  • Bereder beslutsunderlag avseende behörighetskrav till programmet i sam­råd med Försvarsmakten.
  • Bereder och handlägger utbildningsplaner för programmet.
  • Stödjer FUS i antagningsärenden och andra studieadministrativa ärenden
  • Stödjer Försvarsmakten vid nominering till SU och i uttag­ning av studerande för utlandsstudier.
  • Följer upp studerande som genomför del av utbildningen utomlands.
  • Följer upp utländska studerande som genomför utbildning vid FHS.

Avdelningschef

Jörgen Rosén
Programchef SU
Militära programledningen, Programledning SU

Jorgen.Rosen [at] fhs.se