Militära programledningen

Övergripande uppgifter

  • Leda officersutbildning som leder till officersexamen, Officersprogrammet (OP).
  • Leda Högre stabsofficersutbildning (HSU), Stabsutbildning (SU) och Taktisk stabskurs (TSK).
  • Leda utveckling av ovanstående utbildningar.
  • Leda planering för och stöd till svenska officerare som genomför del av HSU vid utländsk skola samt utländska studerande vid Försvarshögskolan.
  • Stödja rektorerna och Högskoleförvaltningen i arbeten med övergripande frågor.
  • Stödja Försvarsmakten i personalplanering av studerande vid SU och HSU.

Chefen för MPL leder och samordnar verksamheten inom MPL, och är direkt underställd Rektor. MPL består av fyra avdelningar:

Enhetschef

Hans Granlund
C MPL
Militära programledningen, Ledning

Hans.Granlund [at] fhs.se