Militära programledningen

Programledning HSU

PL HSU leder Högre stabsofficersutbildning vid FHS vilket innebär att avdel­ningen:

 • Leder chefs- och individutveckling av de studerande.
 • Leder kvalitetsutvecklingen av HSU samt arbetet med utvärdering, slut­rapport och programutvecklingsplan efter genomförd utbildning.
 • Leder ekonomisk planering, uppföljning och återredovisning för program­met.
 • Leder FHS chefsutvecklingsprogam (FHS CUP) för studerande vid HSU.
 • Samordnar gemensamma ärenden avseende SU och HSU.
 • Bereder beslutsunderlag avseende behörighetskrav till programmet i sam­råd med Försvarsmakten.
 • Bereder och handlägger utbildningsplaner för programmet.
 • Stödjer FUS i antagningsärenden och andra studieadministrativa ärenden.
 • Stödjer Försvarsmakten vid nominering till HSU och i uttag­ning av studerande för utlandsstudier.
 • Följer upp studerande som genomför del av utbildningen utomlands.
 • Följer upp utländska studerande som genomför utbildning vid FHS.

Kontaktperson

Hans-Göran Olsson
Programchef HSU
Militära programledningen, Programledning HSU

Hans-Goran.Olsson [at] fhs.se