Militära programledningen

Samordningsavdelningen

Samordningsavdelningen stödjer C MPL och programledningarna genom att avdelningen:

  • Leder samordning av MPL övergripande verksamhet.
  • Leder arbetet med MPL styrdokument.
  • Leder och sammanhåller MPL remissarbete.
  • Leder arbetet med MPL handlingsplan och kvalitetsutvecklingsplan.
  • Samordnar produktions- och ekonomiärenden (ex. FM huvudbeställning).
  • Samordnar internationella ärenden avseende militär utbildning och stödjer FHS internationella arbete.
  • Samordnar introduktionsutbildning för nyanställda vid MPL.
  • Utvecklar utbildning inom MPL i ett längre perspektiv.
  • Samordnar FHS stöd till FM avseende utveckling av FM personalför­sörj­ningssystem.

Avdelningschef

Peter Mårdell
C samordningsavdelningen/Verksamhetsledare
Militära programledningen, Samordningsavdelningen

Peter.Mardell [at] fhs.se