Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Organisation

I MVI Ledning ingår institutionschefen, den administrativa chefen och avdelningschefer.

Vid MVI finns även en stab som består av den administrativa chefen, en verksamhetskoordinator, en institutionsadministratör och en stabskoordinator (tillikabefattning).

MVI består därutöver av tre avdelningar:

Taktikavdelningen

 • Marksektionen
 • Marinsektionen
 • Luftsektionen

Operativa avdelningen

 • Sektionen för Gemensamma Operationer
 • Sektionen för Operativa Funktioner
 • Militärhistoriska sektionen
 • Språksektionen

Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik

 • Sektionen för Militärtekniska System
 • Sektionen för Militärtekniska Tillämpningar
 • Ledningssektionen
 • Spelsektionen

Kontaktperson

Ronny Modigs
Institutionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

Ronny.Modigs [at] fhs.se

Kontaktperson

Ulrika Sjöström
Administrativ chef
Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

ulrika.sjostrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Dilek Thulinsson
Verksamhetskoordinator
Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

Dilek.Thulinsson [at] fhs.se

Kontaktperson

Anna-Karin Widhagen
Institutionsadministratör
Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

Anna-Karin.Widhagen [at] fhs.se