Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Om institutionen

Den militärvetenskapliga institutionens (MVI) organisation består av en stab och tre avdelningar; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM). Varje avdelning har underliggande sektioner.

Avdelningarnas uppgifter omfattar:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Studieverksamhet
  • Stöd till Försvarsmakten och högkvarteret

Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässig uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling.

Ämnen inom MVI är krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria.

Krigsvetenskap

Taktikavdelningen och Operativa avdelningen ansvarar för ämnet Krigsvetenskap. Ämnet återfinns dessutom på den Militärstrategiska avdelningen på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

Militärteknik

Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik ansvarar för ämnet Militärteknik.

Ledningsvetenskap

Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik ansvarar för ämnet Ledningsvetenskap.

Militärhistoria

Operativa avdelningen ansvarar för ämnet Militärhistoria.

Institutionschef

Ronny Modigs
Institutionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

Ronny.Modigs [at] fhs.se