Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Utbildning

Interna kurser

  • Språkkurser

Program

Program
Officersprogrammet

Kurser (anslagsfinansierade)

Program Termin
Militärhistoria – grundkurs 30 hp VT18: v. 03-22.
Militärhistoria – fortsättningskurs 30 hp VT18: v. 03-22.
Militärhistoria – påbyggnadskurs 30 hp HT17: v. 35-02.
Ledningsvetenskap, grundkurs 30 hp HT17: v. 35-02.