Regleringsbrev

Här finns de regleringsbrev som styr Försvarshögskolans verksamhet:

2017

Ändring av regleringbrev för bugetåret 2017 avseende Försvarshögskolan 2017-05-08 (PDF, 79 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försvarshögskolan 2016-12-20 (PDF, 97 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och högskolor 2016-12-20 (PDF, 1,2 MB)

Regleringbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:7  (Försvarsdepartementet) 2016-12-14 (PDF, 135 kB)

2016

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan (Utbildningsdepartementet) Ändringsbeslut 2016-04-14 (PDF, 94 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan (Utbildningsdepartementet) (PDF, 177 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor (PDF, 1,4 MB)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:64 och 2:65 inom utgiftsområde 16 (Utbildningsdepartementet) (PDF, 1,0 MB)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:7 (Försvarsdepartementet) (PDF, 135 kB)

2015

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarshögskolan (Utbildningsdepartementet) (PDF, 210 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet) (PDF, 1,3 MB)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2.64 (Utbildningsdepartementet) (PDF, 132 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1.7 (Försvarsdepartementet) (PDF, 128 kB)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarshögskolan (PDF, 77 kB)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende FHS 2015-06-25 (PDF, 81 kB)

2014

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarshögskolan (Utbildningsdepartementet) (PDF, 204 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet) (PDF, 1,0 MB)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet) (PDF, 798 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:7 (Försvarsdepartementet) (PDF, 120 kB)

2013

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarshögskolan (Utbildningsdepartementet) (PDF, 240 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet) (PDF, 1,1 MB)

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:70. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Utbildningsdepartementet) (PDF, 834 kB)

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:7 (Försvarsdepartementet) (PDF, 136 kB)