Grafiska riktlinjer

Den första januari 2008 blev Försvarshögskolan en civil högskola. I och med det uppstod ett behov att marknadsföra den civila delen till en ny målgrupp. Detta behov har vi fyllt med en utveckling av det grafiska manéret ihop med en utvecklad färgpalett. Ett bredare formspråk har införts.

Försvarshögskolan ska i sin interna och externa kommunikation ge ett enhetligt uttryck i den grafiska produktionen. Genom att arbeta konsekvent utifrån framtagna riktlinjer ökar vi igenkänningen och får bättre genomslag i vår kommunikation.

Försvarshögskolans grafiska profil

De olika enheterna i profilprogrammet ska utstråla dynamik, rörelse och aktivitet. Grunden till både ord och förhållningssätt finner du i vår vision – profilen är en spegling av Försvarshögskolans verksamhet.

Logotypen har en tydlig visuell koppling till det militära och myndighetsvärlden genom det heraldiska vapnet. Texten Försvarshögskolan har fått en mjuk och dynamisk form. Tanken är att man som studerande är formbar och mottaglig för utveckling och att högskolemiljön är dynamisk.

Från den nya logotypen har sedan formspråket hämtats, det vill säga kvartscirkelformen. Färgerna har sitt ursprung i det svenska landskapet och tillsammans illustrerar de Sverige. Färgerna är gul, blå, grön och grå. De nya färgerna som tillkommit i och med inrättandet som högskola är röd, lila och ljusgrön.

Försvarshögskolans grafiska riktlinjer (PDF, 5,6 MB)