Carl Mörner

Carls kontakter bidrar till hans framgångar som diplomat.

Vad och när läste du på Försvarshögskolan?

- 2009 läste jag B- och C-kurserna i statsvetenskap med inriktningen krishantering och internationell samverkan. Mellan åren 2011 och 2012 läste jag magisterkursen i statsvetenskap.

Vad jobbar du med idag?

- I höstas antogs jag till UD:s diplomatprogram och tjänstgör nu på Svenska ambassaden i Wien där jag bevakar UNODC (FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott) samt några bilaterala områden.

Vad har du jobbat med tidigare?

- Jag gjorde min praktik på svenska Natodelegationen i Bryssel, därefter sekonderades jag av UD till Natos seniora civila representant med stationering i Kabul och Kandahar. Jag har även jobbat ett år på UD:s Asienenhet respektive ett år på Försvarsdepartementets säkerhetspolitiska enhet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Dagen börjar med att jag går igenom mejlskörden och förbereder inför de förhandlingar på FN som sker senare under dagen. UNODC täcker en bred palett av globala utmaningar som exempelvis terrorism, vapenhandel, trafficking, korruption och narkotika, därför är det en stor variation i de frågor jag hanterar. Dagen avslutas med återrapportering till Stockholm.

Hur har du användning för dina studier på Försvarshögskolan i ditt yrke?

- De som har gått Försvarshögskolans utbildningar är uppskattade i arbetslivet. Lärosätets fokus på praktisk inlärning, i kombination med att studenterna har väldigt olika (yrkes)bakgrunder, borgar för utvecklande seminarier och föreläsningar. Om jag ska nämna något särskilt moment under utbildningen, så var B-kursen med tillhörande rollspelskurs och studiebesök på Livgardet utvecklande.

Om du fick ge nyutexaminerade ett karriärtips, vilket skulle det vara?

- Var mest påläst, jobba hårdast och våga sök dig till det du tycker är roligast!

Varför är professionella nätverk viktiga i din karriär?

- Som diplomat är dina kontakter direkt avgörande för hur framgångsrik du är i ditt uppdrag.

Bilden är tagen utanför FN i Wien.

Logga in i databasen