Laila Naraghi

Laila använder sitt nätverk för att förändra världen.

Vad och när läste du på Försvarshögskolan?

- Jag har bland annat läst statsvetenskap med inriktning mot internationell samverkan och krishantering, militärhistoria och civil-militärt ledarskap vid Försvarshögskolan. Min första kurs läste jag 2007 och förra läsåret läste jag vid Försvarshögskolan parallellt med att jag jobbade.

Vad jobbar du med idag?

- Sedan 2009 jobbar jag på Olof Palmes Internationella Center. Jag är opinionsbildnings- och pressansvarig.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- När jag vaknat läser jag text-TV eftersom det ger en bra sammanfattning av nyhetsläget. Sedan lyssnar jag på nyheterna medan jag gör min morgongympa och äter frukost. Jag kollar mejl och några nyhetssidor. Väl inne på jobbet ser dagarna rätt olika ut: Det är möten, en hel del skrivande och läsning, mycket tid i telefon och samordning med kollegor, partners och andra. Allt beror på vad som händer i länderna vi jobbar i och samarbetet med våra partners.

Hur har du användning för dina studier på Försvarshögskolan i ditt yrke?

- Min arbetsgivare samarbetar med en rad organisationer i världen, bland annat i Afrika, för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. I mitt jobb har jag stor nytta av de kunskaper och insikter som den militärhistoriska kursen gav om historia och samhällsutveckling i olika länder i Afrika. Självklart har jag också stor nytta av de andra kurserna jag har läst vid Försvarshögskolan, inte minst de insikter om ledarskap, krishantering och olika internationella konflikter som de har gett.

Om du fick ge nyutexaminerade ett karriärtips, vilket skulle det vara?

- Var nyfiken, gör ditt bästa och var mot andra som du vill att de ska vara mot dig. Och försök hitta ett jobb som bidrar till att göra samhället och världen lite bättre.

Varför är professionella nätverk viktiga i din karriär?

- Ju större nätverk du har, desto enklare är det att lägga de pusselbitar som behövs för att förändra samhället och världen en liten bit i taget.

Logga in i databasen