Michael Herre

Michaels nätverk förser honom med viktig information och är källa till inspiration och kreativitet.

Vad och när läste du på Försvarshögskolan?

- Jag läste Högre stabsofficersutbildning (HSU) mellan åren 2010 och 2011.

Vad jobbar du med idag?

- Idag är jag avdelningschef inom Luftstridskrafternas utvecklingsenhet, inom avdelningen Flygtaktisk ledning (TU FTL). Avdelningen stödjer Insatsledningens flygtaktiska stab på Högkvarteret (HKV INS FTS) med utvecklingsarbete avseende ledningsmetod, organisation, teknik och personal.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- För att kunna var ett bra stöd åt HKV INS FTS så krävs att min personal är närvarande och engagerad i den verksamhet som berör planering och ledning av insatser. Därför är vi bland annat delaktiga i den försvarsplanering som avser flygtaktisk ledning och planering, samt genomförande av de övningar som FTS deltar i. Som chef för Flygtaktisk ledning strävar jag efter att leda vår verksamhet på plats och med att skapa goda kontakter med FTS nyckelpersonal och krigsförbandschefer inom luftstridskrafterna. Jag anser dessutom att det är viktigt att kunna bidra till en helhetssyn med tydliga målbilder avseende flygtaktisk ledning av våra luftstridskrafter. En vanlig arbetsdag för mig innebär därför en hel del möten med människor som har mycket varierande kompetenser och bakgrund, som dessutom arbetar i helt olika miljöer inom Försvarsmakten, men framförallt inom luftstridskrafterna. Det är väldigt omväxlande och stimulerande.

Hur har du användning för dina studier på Försvarshögskolan i ditt yrke?

- Det akademiska förhållningssättet som präglade studietiden på Försvarshögskolan är något som hela Försvarsmakten förmodligen har stor nytta av, speciellt i en utvecklingsorganisation som den jag nu arbetar inom. Förhållningssättet till både EU och NATO samt kopplingen till försvarsplaneringen är något som vi dagligen arbetar med i vårt utvecklingsarbete vilket var centrala frågor även under studietiden på Försvarshögskolan.

Varför är professionella nätverk viktiga i din karriär?

- Professionella nätverk är en förutsättning för att kunna verka i min roll som avdelningschef inom Försvarsmakten. Nätverket ger viktig information och lägesuppdatering som bidrar till inspiration och kreativitet när jag leder vårt utvecklingsarbete. Dessutom är det viktigt för mig som verktyg för att kunna ta mig vidare i karriären.

Logga in i databasen