Petronella Andersen

Petronella använder sitt nätverk för att bredda perspektiven och bolla idéer.

Vad och när läste du på Försvarshögskolan?

- Jag började på Högre stabsutbildning (HSU) 2010 och avslutade kursen i Paris, på Ecole de Guerre, genom det utbyte som Försvarshögskolan har med utländska motsvarigheter.

Vad jobbar du med idag?

- Jag studerar internationella relationer vid universiteten Pantheon Assas (Paris II) och Paris Sorbonne (Paris IV) som ett led i min högre militära utbildning.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Tyngdpunkten består av egna studier och forskning inför masteruppsatsen. Jag följer sex olika ämnen nu vilket i snitt ger en föreläsning per dag. Det är en hel del förberedelser och hemuppgifter, men i huvudsak disponerar jag min tid ganska fritt.

Hur har du användning för dina studier på Försvarshögskolan i ditt yrke?

- Som officer arbetar man i en internationell miljö och samarbetar över nationsgränserna. På Försvarshögskolan studerade jag bland annat strategi och säkerhetspolitik och på Ecole de Guerre geopolitik, globalisering och allianser. Jag har nu fortsatt med studier i internationella relationer dels för att jag tycker att det är roligt och för att fördjupa min förståelse om hur detta hänger ihop.

- Tack vare studierna har jag utvecklat mina färdigheter i det franska språket och fått en bättre förståelse för vad som händer i vår omvärld. För mig är det en självklarhet att man måste vara insatt när man planerar och genomför insatser eller till exempel planerar för Försvarsmaktens framtid.

Om du fick ge nyutexaminerade ett karriärtips, vilket skulle det vara?

- Det där är ju väldigt personligt vad man lägger i ordet karriär, men mitt tips är att inte tänka så mycket just på vad som kunde vara "bra" eller vad andra anser att man bör göra. Följ din inre motivation, var nyfiken och ställ frågor! När man gör något som man tycker är kul så presterar man oftast bäst.

- Jag tror också att det är viktigt att snabbt komma ut och skaffa sig erfarenhet, att inte vara rädd för att pröva något som man inte riktigt att tänkt sig från början. Tag vara på de kontakter ni fått under utbildningen och tveka inte att ta kontakt med förebilder eller potentiella arbetsgivare.

Varför är professionella nätverk viktiga i din karriär?

- Det är oerhört viktigt då det ger mig möjlighet att hålla mig uppdaterad, få andra perspektiv och även att bolla idéer. Det är annars lätt att man jobbar på i sitt spår och glömmer bort det som finns utanför, vilket kan vara farligt och rent kontraproduktivt.

- Nätverket är självklart också oerhört värdefullt nu när jag bedriver studier och skriver masteruppsatsen, det ger mig kontinuerligt tillgång till andra källor, en bredare syn på saker och inte sällan tips och goda råd.

Logga in i databasen