FHS alumn

Ett nätverk för tidigare studenter.

Medlemsvillkor för FHS alumn

För vem?

FHS alumn erbjuder en mötesplats för tidigare studenter och studerande vid Försvarshögskolan, det vill säga alumner. Nätverket syftar till att underlätta och främja kontakten mellan högskolan och alumnerna samt alumnerna emellan. Du som slutfört en utbildning på Försvarshögskolan är välkommen att vara med i nätverket. Medlemskapet i FHS alumn är kostnadsfritt.

Vi vill veta mer om dig

Vi vill gärna veta lite mer om dig, ditt arbete, om din tid vid Försvarshögskolan och hur du vill hålla kontakt med oss. Uppgifterna lagras i databasen och förutom några obligatoriska fält så väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna.

De uppgifter som du lämnar kommer att användas för att utveckla alumnverksamheten och kontakten mellan dig och Försvarshögskolan. Dina personuppgifter (namn, personnummer och adress) hämtas från studiedokumentationssystemet Ladok. När du registrerar dig i nätverket godkänner du samtidigt att Försvarshögskolan får lagra och behandla dina personuppgifter.

Personuppgiftslagen

I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) vill vi informera dig om den behandling av personuppgifter som utförs av Försvarshögskolan. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas.

En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Alla som finns i Försvarshögskolans register har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Ansökan om registerutdrag gör du skriftligen hos den personuppgiftsansvarige och ansökan måste vara undertecknad av dig. Enligt personuppgiftslagen 28 § har du rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte ha behandlats på rätt sätt utifrån vad lagen säger. Försvarshögskolan är personuppgiftansvarig.

Offentlighetsprincipen

Då Försvarshögskolan är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att begära ut en allmän handling. Detta innebär att högskolan är skyldig att lämna ut uppgifter som finns i databasen med undantag av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter

Vid registrering kommer ditt personnummer att automatiskt kontrolleras mot Ladok för att säkerställa att du studerat vid Försvarshögskolan. Ditt personnummer är bara synligt för databasens systemadministratörer vid Försvarshögskolan. Om du inte finns i Ladok görs istället en manuell kontroll av dina uppgifter.

Vissa grunduppgifter som namn, utbildning och studietid, kan ses av alla användare som registrerat sig i FHS alumn. Övriga uppgifter väljer du själv om du vill visa för de andra användarna i databasen.

Som medlem i FHS alumn godkänner du följande:

  • Försvarshögskolan får behandla dina personuppgifter.
  • Försvarshögskolan får göra e-postutskick till angiven e-postadress eller hemadress.
  • Alumnadministratörer på Försvarshögskolan får göra noteringar som har att göra med de kontakter Försvarshögskolan har med dig.
  • Försvarshögskolan får göra sammanställningar för statistiska ändamål av den information som du lämnar.
  • Försvarshögskolan får uppdatera villkoren för medlemskap som beror på utveckling och förbättringar av alumndatabasen (till exempel vid en systemuppdatering). De aktuella villkoren finns alltid publicerade på vår webbsida.

Avsluta medlemskap

Skulle du vilja avsluta ditt medlemskap i FHS alumn gör du det genom att skicka ett e-postmeddelande till alumnkoordinatorn (alumn [at] fhs.se) .

Missbruk av FHS alumn

För att alumndatabasen ska bli en trevlig tjänst, måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Därför förbehåller sig Försvarshögskolan rätten till följande:

  • Att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar webbplatsen.
  • Att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in. Det är inte heller tillåtet att använda alumndatabasen i kommersiellt rekryteringssyfte eller för att sprida reklam.

Har du frågor eller förslag?

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att kontakta Försvarshögskolans alumnkoordinator (alumn [at] fhs.se) .

Logga in i databasen