Anmälnings- och studieavgifter

Från och med höstterminen 2011 måste sökande som inte har medborgarskap i EU/EES-länderna eller Schweiz betala anmälningsavgift samt studieavgift för utbildningar på grund- eller avancerad nivå. (Enligt förordningen 2010:543)

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 900 SEK och betalas i samband med ansökan till utbildning. När du anmäler dig via www.antagning.se sker betalning till Universitets- och högskolerådet. Anmälningsavgiften är en administrationsavgift och betalas inte tillbaka. Avgiften gäller för ett eller flera anmälningsalternativ. Betald avgift är en förutsättning för att anmälan kommer att prövas.

Läs mer om anmälningsavgifter på www.antagning.se (se länk till höger).

Studieavgift

Studieavgiftens storlek bestäms av lärosätena själva enligt principen full kostnadstäckning och ska vara samma för alla avgiftsskyldiga studenter som går på samma utbildning vid samma tillfälle. Studieavgiften betalas till lärosätet efter faktura.

Betald terminsavgift är ett villkor för att kunna få uppehållstillstånd för studier samt för att få påbörja studierna. Innan studieavgiften har betalats är din antagning till utbildningen endast preliminär.

Studieavgift vid Försvarshögskolan

Studieavgiften vid Försvarshögskolan är 65 000 SEK/år (1 år = 60 högskolepoäng).

Uppehållstillstånd och visum

Om du är medborgare i ett land utanför EU och antas till studier i mer än tre månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd. För att kunna få uppehållstillstånd ska du ha blivit antagen till studier på heltid på ett program eller kurser som kräver din närvaro vid högskolan. Ansökan om uppehållstillstånd görs hos Migrationsverket och på Migrationsverkets hemsida hittar du mer information om hur du ansöker (se länk till höger).

Om ska studera kortare tid än tre månader ska du istället ansöka om ett visum om du är medborgare i ett land utanför EU. Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett land under högst 90 dagar. I länken till höger hittar du information om du behöver visum för att besöka Sverige.